Natural Hormon
Reklamačný poriadok

 
Postup pri reklamácii tovaru v záručnej dobe: 0944 555 060
Pri uplatnení reklamácie v záručnej dobe je potrebné zaslať predávajúcemu:
- reklamovaný tovar
- popis reklamovanej chyby;
- adresu pre doručenie vyrozumenia o ukončení reklamácie; použiť môžete aj reklamačný formulár
- kópiu dokladu o kúpe alebo záručného listu
na adresu:  Krompachy, SNP 112 05342 Rastislav Šupík - AVANT
Na doručenie tovaru na reklamáciu môže kupujúci využiť služby Slovenskej pošty, resp. ktorejkoľvek doručovacej spoločnosti. 
Tovar je potrebné zabaliť, aby sa predišlo jeho poškodeniu pri preprave.
Zásielku odporúčame poistiť.
Lístok o odoslaní je potrebné starostlivo uschovať.
Tovar na reklamáciu neposielať formou dobierky, takto zaslaný tovar nebude predávajúcim prevzatý-
 
Dĺžka vybavenie reklamácie:
Dĺžka vybavenia reklamácie je do 30 dní.
O prevzatí zásielky bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky.
O priebežnom stave reklamácie sa môže kupujúci informovať telefonicky na čísle 0944 555 060 v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu na
supik.rastislav@gmail.com


Reklamácia v prípade doručenia zásielky s poškodeným obalom alebo nesprávnym počtom balíkov:
Predávajúci odosiela tovar vždy bezpečne zabalený v krabici alebo vo fólii, prelepený páskou.
Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru (ešte za prítomnosti pracovníka kuriérskej spoločnosti či pošty) skontrolovať stav obalu a v prípade jeho poškodenia, tovar neprebrať. Pokiaľ ho preberie, je potrebné spísať s kuriérom záznam o poškodení zásielky a uvedenú skutočnosť nahlásiť telefonicky na tel. č. 0944 555 060  alebo emailom na 
supik.rastislav@gmail.com
Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie zapríčinené prepravou až po rozbalení tovaru, oznámi to predávajúcemu mailom na supik.rastislav@gmail.com resp. telefonicky do 24 hodín od prevzatia tovaru.
Pri preberaní od kuriéra je potrebné skontrolovať, či bol doručený správny počet balíkov. Počet balíkov na prevzatie je uvedený v dodacom formulári, ktorý podpisuje kupujúci kuriérovi pri odovzdávaní. Ak kupujúci zistí, že počet balíkov, je neúplný – zásielku nepreberie, resp. spíše reklamačný záznam s kuriérom. 
Reklamácia poškodeného tovaru alebo nekompletnej zásielky:
Pokiaľ kupujúci zistí, že tovar vo vnútri je poškodený alebo chýba niektorá položka, je potrebné bezodkladne kontaktovať predávajúceho na
supik.rastislav@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0944 555 060
Obsah doručenej zásielky odporúčame skontrolovať do 24 hodín od jej prevzatia od kuriéra, pretože sa tým urýchli vyriešenie reklamácie poškodenia tovaru pri doručení, resp. pri dodaní nekompletnej zásielky.
Pokiaľ kupujúci nie je spokojný s riešením reklamácie, môže využiť Alternatívne riešenie sporov.
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov:
V prípade, že kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo  keď sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim  je  Slovenská obchodná inšpekcia (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk. 
Platforma riešenia sporov online
Kupujúci je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolí. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná  Kupujúci   pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci   môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti. 

 
 

Váš košík je prázdny